Dlaczego Madagaskar?

FMB zdecydowało się wspierać Madagaskar jako głównego odbiorcę pomocy, ponieważ jest to kraj, gdzie:

 • każda szkoła jest płatna
 • średnia wieku mieszkańca wynosi 19 lat
 • 20 milionów mieszkańców mówi jednym językiem: malgaskim (lub jego dialektami)
 • nie ma wojen domowych
 • Fundacja posiada stałych współpracowników umożliwiających rzetelne i ciągłe przekazywanie środków na rzecz starannie dobranej grupy docelowej.

Madagaskar jest wyjątkowo pięknym krajem. W końcu nie bez powodu mówi się, że Malgasze, spóźniwszy się na moment, kiedy Bóg wskazywał różnym narodom miejsca na Ziemi, ujęli Wszechmogącego swoją dobrodusznością, do tego stopnia, że odstąpił im swój dom, czyli… Raj!

Czym jest projekt My Madagaskar?

My Madagaskar to pionierski projekt realizowany przez Fundację od 2007 roku. Zakładamy, że najefektywniejszą formą pomocy krajom rozwijającym się jest długotrwała inwestycja w edukację. Dzięki przyznawanym w ramach projektu stypendiom najzdolniejsi młodzi Malgasze zdobywają wiedzę i umiejętności w szkołach pomaturalnych i uniwersytetach. Wierzymy, że pomoże im to w przyszłości wziąć czynny udział w rozwijaniu kraju.

Geneza projektu

W trakcie miesięcy, które spędziliśmy na Madagaskarze nie tylko na nauczaniu, ale również na uczestniczeniu w codziennym życiu swoich podopiecznych, mieliśmy możliwość wnikliwej obserwacji ich potrzeb i problemów związanych z ograniczoną możliwością kontynuowania nauki na poziomie wyższym.

Bariery te dla większości z nich są nie do przezwyciężenia. A potrzeba naprawdę niewiele środków, aby pomóc tej zdolnej młodzieży, która mimo trudnych warunków klimatycznych, niewystarczających pomocy naukowych i często pustego żołądka, uparcie dąży do zdobywania wiedzy.

Mimo że czesne nie jest wygórowane, większość rodziców, by móc posłać dzieci do szkoły, musi ograniczać wydatki na żywność dla całej rodziny. Nierzadko na co dzień jedzą tylko rozgotowany ryż, a mięso, czy jajka są rarytasem, który jada się raz na miesiąc.

W takiej sytuacji dla rodziny nie do pomyślenia jest posłać dziecko na studia; najczęściej nie stać jej nawet na transport do stolicy. Uczniowie często zwierzali nam się ze swoich obaw co do ich przyszłości. Brak szans na kontynuowanie nauki jest dla nich tym bardziej dotkliwy, że skazuje ich na wykluczenie społeczne, a także powielanie życiorysu ich rodziców. Jednak wśród młodzieży malgaskiej nie obserwujemy syndromu wyuczonej bezradności – wciąż nie tracą motywacji, by uczyć się, jakże trudnych do zrozumienia dla nich, żyjących w kraju rozwijającym się, pojęć ekonomicznych. Ci młodzi ludzie wciąż wstają o 4 rano, by przy świeczce, pod moskitierą i z małym bratem śpiącym obok, przygotowywać się do egzaminów. Później nie maja już czasu – kto przyniesie wodę, kto pomoże matce w przygotowaniu ryżu na palenisku przed domem, kto zrobi pranie?

W podobnej sytuacji są tysiące młodych na całej wyspie. Zaprzepaszczany jest ich potencjał intelektualny, naturalne bogactwo każdego narodu. Zamiast rozwijać się i pracować na rzecz Madagaskaru, dziewiątego na liście najbiedniejszych krajów Afryki, zdolna młodzież skazania jest na powielanie złych wzorców: nawet najbardziej zdeterminowani i zmotywowani muszą ugiąć się pod naciskiem biedy, w jakiej przyszło im żyć i poświęcić swoje talenty i ambicje w imię zaspokajania doraźnych potrzeb rodziny. W ten sposób młodzież, która w bardziej sprzyjających warunkach byłaby predestynowana do studiów wyższych i decydowania o losach kraju, jest masowo zmuszana przez los do wykonywania najprostszych prac zarobkowych. Ten schemat powielany z pokolenia na pokolenie i hamuje rozwój kraju.

W tej sytuacji zrodził się pomysł pomocy najzdolniejszym uczniom, by brak środków finansowych nie był przyczyną zmarnowania ich talentu i zapału do walki o lepszą przyszłość.

Jak pracujemy?

Projekt My Madagaskar polega na finansowaniu maksymalnie 90% kosztów pomaturalnej nauki uczniów z liceów i techników, które są objęte rekrutacją. Fundacja przekazuje zebrane w Polsce i za granicą środki na rzecz konkretnego stypendysty. Na Madagaskarze często trudno o konto bankowe danej szkoły, dlatego czesne stypendystów opłacają współpracownicy FMB na Wyspie, którzy otrzymują środki od Fundacji. Dzięki tej procedurze wszystkie środki trafiają we właściwe ręce.

Najbiedniejszym uczestnikom projektu finansowana jest również część kosztów zakwaterowanie w mieście uniwersyteckim. Stypendyści są zobligowani do działania na rzecz lokalnej społeczności, np. odwiedzania chorych, wydawania posiłków dla bezdomnych, samopomocy studenckiej.

Dla kogo pracujemy?

Kim są beneficjenci projektu My Madagaskar? To młodzi, zdolni uczniowie, którzy wykazali gotowość oraz chęć do podjęcia dalszej edukacji, na co niestety nie pozwala im sytuacja finansowa.

Mimo stosunkowo niskich opłat za edukację, większość rodziców chcących posłać swoje dzieci do szkoły musi ograniczać wydatki na żywność dla całej rodziny. Stąd ważnym aspektem przy wyborze kandydatów do projektu jest także ich sytuacja rodzinna i dochody opiekunów.

W październiku 2007 pierwsza dziesiątka stypendystów rozpoczęła naukę w 3 różnych miastach Madagaskaru. Do końca 2022 roku 68 osób skorzystało lub nadal korzysta z pomocy stypendialnej FMB. Nabór nowych stypendystów do projektu zależy od możliwości finansowych Fundacji.

Nasze finanse

Do końca 2020 roku wydaliśmy 152 208 PLN na działania Fundacji na Wyspie. Około 152 tys. PLN może wydawać się niewielką kwotą. Jednak po przeliczeniu jej na malgaskie ary ary, otrzymamy znaczną na Madagaskarze sumę 152 892 000 MGA. W tym tkwi sekret naszej działalności – za stosunkowo małe pieniądze, przy dobrej organizacji, można zdziałać wiele w kraju rozwijającym się, którego waluta krajowa ma niską siłę nabywczą.

Powyższy wykres przedstawia całość środków przekazanych na Madagaskar w latach 2007 – 2020. Są to koszty programowe naszej działalności, czyli takie, które zostały poniesione przy okazji realizowania działań bezpośrednio na Wyspie.

W przypadku FMB, która jest organizacją non-profit, koszty administracyjne, czyli głównie wynagrodzenia czy koszty wynajmu lokalu nie występują. Zarząd i wolontariusze pracują w Fundacji nieodpłatnie, nie wynajmujemy też biura. Wszystkie środki, które zbierzemy – kierujemy na Madagaskar.

Jak pomóc?

Pełna „Adopcja studenta” na okres od roku do 5 lat (pokrywająca koszty nauki, utrzymania, internatu, dojazdy i podręczniki):

– miesięcznie 70 Euro ($100)

– rocznie 800 Euro ($1200)

Jakakolwiek suma, którą możecie w danym momencie przeznaczyć na wsparcie edukacji naszych stypendystów jest dla nich wielka pomocą.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji:

13 1160 2202 0000 0005 4904 9185

W nazwie przelewu prosimy napisać:

Darowizna – projekt „My Madagaskar”

Fundacja My Baobab

ul. Braci Załuskich 3 m. 68

01-773 Warszawa

Polska

KRS: 0000278982

REGON: 141007300

Rozliczenie 1% podatku

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli będziecie pamiętać o nas przy rozliczaniu się z fiskusem.

Możecie to uczynić przez stronę: https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000278982/

Wybrane szkoły wyższe

Nasi stypendyści uczęszczali i uczęszczają do następujących szkół :

 • Uniwersytet Ankatso w Antananarivo
 • Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion (ESCOGES) w Antananarivo
 • Centrum Formacji Zawodowej w Fianarantsoa
 • Szkoła Wyższa Saint Gabriel w Mahajanga
 • Uniwersytet w Tulearze
 • Uniwersytet Athénnée Saint Joseph w Antsirabe