Pierwszy projekt Fundacji – „Stypendia Uniwersyteckie – My Madagascar” przewidziany jest na lata 2007-2017. W tym okresie chcemy objąć opieką stypendialną 50 studentów z Madagaskaru. Stypendium pokrywa do 90% kosztów nauki i utrzymania studentów w toku trwania studiów.

Stypendyści 2018

 

 

 

Okres-finansowania-wszyscy-stypendysci

 

Stypendyści – wybrane historie

 

STYPENDYŚCI Germaine

 

Germaine – Tulear 2013-2016

Opiekunem stypendystów w Tulearze jest o. Tomasz.

Germaine studiuje na Uniwersytecie w Tulearze na kierunku literatura malgaska. W ramach stypendium Fundacja refunduje jej 90% kosztów związanych z nauką (podręczniki, opłaty wymagane przez uczelnię).

 

Belmando – Betafo 2011-2015

Opiekunem stypendystów w Betafo z ramienia Fundacji jest s. Teresa.

Poniżej mail od Belmando z maja 2014 roku:

Dzień dobry!

Cieszę się, że mogę do Was napisać i jest to dla mnie zaszczyt poznać Was. Nazywam się Razafindrakoto Jean Pierre Belmando, na co dzień po prostu Belmando. Uczę się na uniwesrytecie Athénnée Saint Joseph Antsirabe (ASJA) w Antisrabe na kierunku prawo. W zeszłym roku uzyskałem tytuł licencjata, teraz jestem na czwartym roku, który kończy się uzyskaniem tytułu Master I. Przyszły, ostatni rok, zakończę uzyskując tytuł naukowy Master II.

Obecnie moim głównym celem jest dostać się do Ecole Nationale de la Magistrature (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej). Moim marzeniem na dalszą przyszłość jest utworzyć nowoczesną szkołę wyższą, która będzie kształtowała dobre postawy społeczne wśród młodych.

Dziękuję za cała pomoc! Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, zapewniam Was o mojej modlitwie za Was Jeśli to możliwe, proszę Was o kontynuowanie wspierania mnie do końca studiów.

Bardzo Wam dziękuję!

 

 

Hary_Tojo_Solohery

Harly, Solohery – Antananarivo 2007-2014

Tojo – Antananarivo 2012-2014

W stolicy Madagaskaru, Antananarywie, na studia uczęszczało już sześciu stypendystów. Ich opiekunem z ramienia Fundacji jest pracownik Uniwersytetu Ankatso, Tendry.

Solohery i Harly uzyskali w 2014 roku tytuł magistra w Wyższej Szkole Handlu i Zarządzania, a Tojo osiągnął poziom licencjatu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ankatso, po czym znalazł dobrą posadę, gdzie pracuje do dziś.

 

fabien_patrizia

Fabien, Patricia, Ernestine – Antananarivo-Ivato 2010-2014

Ernestine – Antananarivo-Ivato 2012-2016

Stypendystami na przedmieściach stolicy opiekuje się z ramienia Fundacji s. Bernadette. Współpracuje ona z Fundacją od 2009 roku.

Fabien, Patricia i Ernestine uczą się zaocznie na wydziale informatyki i telekomunikacji. Stanowi to dla nich nie lada wyzwanie ze względu na przestarzały sprzęt i konieczność nauki we własnym zakresie między zjazdami. Fabien i Patricia pracują już na pół etatu jako nauczyciele w gimnazjum w Ivato, przedmieściu stolicy.

Stypendyści ze stolicy, uczą się, odbywają staże, zdobywają pierwsze prace, a także angażują się w pomoc osobom potrzebującym udzielając bezpłatnych lekcji informatyki, czy prowadząc na świetlicy zajęcia dla dzieci.

 

STYPENDYŚCI. Gilda

 

Gilda – Mahajanga 2013

Gilda otrzymał wsparcie od Fundacji w 2013 roku. Z uwagi na nagłe pogorszenie sytuacji finansowej, nie mógł opłacać czesnego na kilka miesięcy przed ukończeniem studiów. Wsparcie FMB pomogło mu uzyskać dyplom licencjata na Uniwersytecie w Mahajanga na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi z oceną bardzo dobrą 🙂

Gilda pisze w liście z sierpnia 2013: W lipcu 2013 roku ukończyłem studia licencjackie na wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi z oceną bardzo dobry. To wszystko dzięki Wam! Jeszcze raz, dziękuję Wam bardzo za wsparcie, dzięki któremu mogłem ukończyć trzeci rok studiów. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiliście! Niech Bóg Wam da wszystko, czego potrzebujecie.

 

stypendysci_pano

Idilatrice, Aurelie, Alice, Georgette – Fianarantsoa 2008 – 2010

Marceline, Aimée, Nirina, Sylvie, Lucia, Yvonne, Georgette – Fianarantsoa 2009 – 2011

W roku 2008/2009 postanowiliśmy rozwijać projekt My Madagascar w Fianarantsoa, najbardziej potrzebującym z regionów. Objęliśmy programem stypendialnym kolejną grupę młodych Malgaszek, które dzięki ukończeniu policealnego studium zawodowego będą mogły poprawić swoje warunki życiowe.

Kilka stypendystek ukończyło już studium pomaturalne, pochodzą one z wiosek, rolniczego regionu Fianarantsoa. Ich opiekunowie nie byli w stanie opłacić czesnego za szkołę, stąd, przy braku wsparcia, nie miałyby żadnych szans na poprawę swoich warunków życia. Dzięki wykształceniu, które gwarantowało zawód, dziewczęta mogą teraz na siebie zarabiać i same kształtować swoje życie. Podczas nauki nie miały dostępu do Internetu, informacje o nich przekazywała nam opiekunka stypendystek w Fianarantsoa s. Teresa:

Dziewczyny robią postępy i akrobatyczne wysiłki, by realizować CEL… są zaangażowane na serio i to jest moją radością:)

 

STYPENDYŚCI Anne Marie

 

Anne Marie – Mahajanga 2007-2010

Stypendystami w Mahajanga opiekuje się z ramienia Fundacji Moize. Współpracuje on z Fundacją od 2007 roku. W przypadku Anne Marie dużym wsparciem były również siostry Salezjanki z lokalnej misji.

Nasza Stypendystka w Mahajanga, Anne Marie ukończyła studia licencjackie na uczelni Saint Gabriel w Mahajanga, jednej z najlepszych w regionie. Językiem wykładowym jest tam język francuski.

Na pytanie co udało jej się osiągnąć w wyniku wsparcia Fundacji, odpowiada: To dzięki Wam udało mi się kontynuować studia aż do trzeciego roku.

Po studiach Anne Marie znalazła stałą pracę w Mahajanga o zarobkach gwarantujących godziwe utrzymanie.